ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η DIGILAND ιδρύθηκε το Σεπτέµβρη του 2013 µε έδρα την Πάτρα, µε αντικείµενο τις ψηφιακές εκτυπώσεις µικρών και µεγάλων µεγεθών.

Αφορµή της ίδρυσης ενός «ψηφιακού τυπογραφείου» είναι το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει ραγδαία η καθηµερινότητά µας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά-οικονοµικά-τεχνολογικά), µε αποτέλεσµα να αλλάζουν ραγδαία και οι ανάγκες µας ως καταναλωτές-επιχειρηµατίες.

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

« Όλοι είναι εν δυνάµει πελάτες µας »

Με αυτό το σκεπτικό δηµιουργήσαµε προϊόντα τα οποία δεν αφορούν µόνο τους ελεύθερους επαγγελµατίες – επιχειρηµατίες – εταιρείες – οργανισµούς – δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά και άλλες οµάδες ανθρώπων π.χ. µαθητές – φοιτητές – καθηγητές κ.λ.π.

Στόχος µας είναι η εξυπηρέτηση ολοένα και περισσότερων οµάδων ανθρώπων.

Δύναµή µας, η εµπειρία, η γνώση, η οµάδα, ο σχεδιασµός, η άριστη ποιότητα και οι πολύ καλές τιµές.

Επιδίωξή µας είναι να µην υπάρξει ούτε ένας δυσαρεστηµένος πελάτης.

Πλεονέκτηµά µαςείναι ότι κάποιος µπορεί να παραγγείλει έστω και (1) ένα κοµµάτι.

 

front_space

backspace

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ


/subdomains/amea/wp-content/uploads/2015/01/company.mp3